sådan foregår en behandling

Indledningsvis vil jeg spørge ind til din situation, og hvordan jeg kan hjælpe dig. Uanset om du kommer på grund af et dårligt knæ, en hæmmende angsttilstand eller almindelig fysisk afspænding, tuner jeg ind på dit udgangspunkt. Nogle kommer her også forebyggende ligesom det halvårlige tandlæge besøg.

Derefter ligger du dig på briksen iført undertøj med et tæppe over dig. Jeg bruger blide pulserende bevægelser, som løsner op og aktiverer lymfesystemet og kredsløbet. Du vil som regel også blive udfordret med konfronterende tryk i dybe spændinger. Det er almindeligt at følelser begynder at presse sig på. Du vil opleve, at spændinger kan være forbundet med forskellige stemninger eller minder. Det kan være overvældende, men også forløsende at møde det som eksisterer i din krop, og har ophobet sig gennem årene. Krop og sind hænger uløseligt sammen og påvirker hinanden. Kroppen husker længe efter, du selv har glemt.

En god vejrtrækning er essentiel for optagelsen af ilt i kroppen og for bevægelsesfriheden. Vedvarende stress, inaktivitet, sorg, eller depression kan påvirke vejrtrækningen, så den bliver meget svag og overfladisk. Alle vores kropsfunktioner er afhængige af den ilt, der sendes rundt i kroppen ved hjælp af vores vejrtrækning. Ilt er vores cellers vigtigste næringsstof, og mere end 90 procent af vores energi kommer fra vores åndedræt. Lungerne udskiller også mange affaldsstoffer via udåndingen. Derfor er det vigtigt under behandlingen at få gang i vejrtrækningen. Og lige så vigtigt er det, at du selv bliver opmærksom på din vejrtrækning i hverdagen.

Den behandlingsform jeg praktiserer har sit fundament i den 3000 år gamle traditionelle Kinesiske Medicin & flosofi (TCM). Jeg er uddannet Totum kropsterapeut og deler samme grundprincipper for mine behandlinger som akupunktører og zoneterapeuter. Altså en holistisk tilgang til kroppen som arbejder ud fra 5 Elements teorien og meridianbanesystemet. Meridianbaner er en slags kanaler, som regulerer organsystemer og muskler i kroppen energetisk. Tilsammen danner de et kredsløb på samme måde som blodets kredsløb eller lymfesystemet. 5 elements teorien er det teoretiske system, som forklarer balanceforholdet mellem de forskellige faser i vores fysiske og mentale tilstand.